PROPOZICE ZÁVODU A PODMÍNKY ÚČASTI

LAHOFER Author Cup 2019

Pořadatel:        Vinařství LAHOFER, Cyklo team Mikulášek
Termín:            31. srpna 2019
Start:               10:30 hodin - dlouhá trať
                        10:45 hodin - krátká trať
                        11:00 hodin – elektrokola, dlouhá trať

Místo konání: Okolí Vranovské přehrady se startem a cílem na pláži Vranovské přehrady

Výše startovného závisí na termínu připsání peněz na účet a je následující:

do 14. června 2019 (včetně) - 300,- Kč
do 19. července 2019 (včetně) - 350,- Kč
do 27. srpna 2019 (včetně) - 400,- Kč

Přímo na místě hradí účastník závodu základní sazbu startovného ve výši 450,- Kč.

Přijetí přihlášky je podmíněno přiložením dokladu o zaplacení startovného. Startovné zašlete poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

V případě přihlášení celého teamu naráz poskytujeme zvýhodněné startovné 4+1 zdarma.

To znamená, že v každém termínu, vyjma platby na místě, zaplatíte startovné pouze za 4 účastníky.

do 14. června 2019 (včetně) - 300,- Kč x 4 = 1.200,-Kč (ušetříte 300,- Kč)
do 19. července 2019 (včetně) - 350,- Kč x 4 = 1.400,- Kč (ušetříte 350,- Kč)
do 27. srpna 2019 (včetně) - 400,- Kč x 4 = 1.600,- Kč (ušetříte 400,- Kč)

Název a číslo účtu:
GE Money Bank, číslo účtu: 205442128/0600

Startovní čísla: Budou vydávána nejpozději 30 minut před startem spolu s prezentací závodníků a kontrolou kol. Po skončení závodu se stávají majetkem startujících. V průběhu závodu musí být upevněna dle pravidel.

Krátká trať závodu: Camp Pláž – Zálesí – Chvalatice – Chvalatická zátoka - Camp Pláž, délka 26km.

Dlouhá trať závodu: Camp Pláž – Zálesí – Chvalatice – Dešov – Zblovice – hrad Bítov -  Chvalatice - Camp Pláž; délka 51 km.

Kategorie krátká trať:

1) HOBBY

Ženy:    ZK roč.  2008 - 2005
              ZJ roč.  2004 - 2001                  

              ZA roč. 2000 - 90

              ZB roč. 1989 - 80

              ZC roč. 1979 - 70              

              ZD roč. 1969 a méně

Muži:   ZK roč.  2008 - 2005

            JUN roč. 2004 – 2001

            MA roč. 2000 – 90 

            MB roč. 1989 – 80

            MC roč. 1979 – 70 

            MD roč. 1969 – 60

            ME roč. 1959 - 50

            MF roč. 1949 a méně

Tandemy: bez omezení věku, podmínkou účasti je potvrzení zákonných zástupců o účasti a zdravotní způsobilosti, včasná závazná on-line přihláška a to každého účastníka na tandemu zvlášť. Závod bude vyhodnocen pouze v případě, že se přihlásí alespoň tři tandemy. V opačném případě budou zařazeni do kategorií hobby dle ročníku vodiče tandemu.

Kategorie dlouhá trať:

1) ELITE

Závodníci s licencí ELITE jsou povinni se zaregistrovat do kategorie ELITE minimálně 2 hodiny před startem závodu kvůli možnosti kontroly startovní listiny. V opačném případě budou ze závodu bez náhrady diskvalifikováni. Závodníci s licencí ELITE pojedou jako samostatná kategorie v případě, že se jich přihlásí více než tři. V opačném případě budou zařazeni do kategorií hobby dle ročníku.

 2) HOBBY

Ženy:     ZJ roč.  2004 - 2001                  

              ZA roč. 2000 - 90

              ZB roč. 1989 - 80

              ZC roč. 1979 - 70              

              ZD roč. 1969 a méně

Muži:   JUN roč. 2004 – 2001

            MA roč. 2000 – 90 

            MB roč. 1989 – 80

            MC roč. 1979 – 70 

            MD roč. 1969 – 60

            ME roč. 1959 - 50

            MF roč. 1949 a méně

Firemní týmy

Ženské týmy

Tandemy: bez omezení věku, podmínkou účasti je potvrzení zákonných zástupců o účasti a zdravotní způsobilosti, včasná závazná on-line přihláška a to každého účastníka na tandemu zvlášť. Závod bude vyhodnocen pouze v případě, že se přihlásí alespoň tři tandemy. V opačném případě budou zařazeni do kategorií hobby dle ročníku vodiče tandemu.

Elektrokola: závodníci starší 18 let, mladší jen za písemného souhlasu zákonného zástupce.
     Ženy: všechny věkové kategorie se hodnotí dohromady
     Muži: všechny věkové kategorie se hodnotí dohromady
Samostatné kategorie (muži, ženy) budou hodnoceny při minimálním počtu 3 závodníků. Soutěžící na elektrokolech se nezapočítávají do žádných společných týmových, firemních či jiných kategorií, soutěží jen výhradně mezi sebou a to pouze na dlouhé trati.

Upozornění: Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného provozu. Účastníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu, pokynů POLICIE ČR a pořadatelů. U závodníků 10 – 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

Předpis: Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí včetně posouzení připravenosti na závod. Pro závod je povoleno trekingové a horské kolo dle vlastního uvážení s dvěma na sobě nezávislými brzdami, pro závod elektrokol jakékoliv standardní, běžně vyráběné a prodávané elektrokolo. Závodník musí být v každém případě vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenou po celou dobu závodu.

Kancelář závodu je otevřena den před startem závodu, tedy 30. 8. 2019 od 17:00 do 19:00 hodin a v den konání závodu od 7:00 do 10:00 hodin. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu. Změna údajů v přihlášce na startu je za poplatek 50,- Kč. Závod končí v 15:00 pro všechny účastníky.

Vyhodnocení a ceny: Samostatná kategorie bude hodnocena při minimálním počtu 3 závodníků, nebo týmů. Vyhodnocení a vyvěšení výsledků všech kategorií bude provedeno po dojezdu posledního závodníka. Protest lze přijmout do 15 minut po vyvěšení výsledků při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

Pravidla: Pořadatelé jsou vedeni snahou, aby pravidla byla co nejvolnější a umožnila účast maximálního počtu závodníků.

Závod jednotlivců: Zúčastnit se kratšího závodu může každý, kdo dosáhne v den závodu věku 10 let. U dlouhého závodu je minimální věková hranice stanovena na 15 let v den závodu. V obou případech je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

Závod týmů: Může se zúčastnit libovolná skupina dospělých osob, která se prohlásí za tým, zadá si název týmu (neurážející nikoho svým obsahem). V případě shodnosti názvu si pořadatel vyhrazuje právo jej doplnit o rozlišovací znak. Nejmenší počet jsou 3 závodníci, nejvíce pak 5 závodníků. Do soutěže se hodnotí součet časů prvních tří členů týmu. Ve firemních týmech nesmí závodit držitelé profesionální licence kategorie ELITE podle seznamu dodaného Svazem cyklistiky ČR. V případě porušení tohoto pravidla nebude tým klasifikován. Účastník může být členem pouze jednoho týmu. 

Prohlášení: On-line registrací na webu závodu i registrací přímo na místě konání závodu závodník stvrzuje, že se seznámil s propozicemi závodu a podmínkami stanovenými pořadatelem k účasti v něm a bude je v plném rozsahu respektovat. Dále prohlašuje, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí, že je zdráv a tělesně připraven jej absolvovat a že nezavazuje organizátory k odpovědnosti plynoucí z jeho účasti v závodě. Současně souhlasí s užitím jeho osobních údajů pro potřebu závodu, podle zákona 101/2000. U závodníků 10 – 18 let podepíše přihlášku také zákonný zástupce.

Pořadatelé budou namátkově ověřovat údaje v přihláškách, zda jsou správné a pravdivé. Za pravdivost údajů však zodpovídá účastník sám.

Je na Vás, zda nebudete podvádět. Závod není o tituly, není o postupu, ani o „život“. Má přinášet radost z pohybu, radost ze setkání a radost z účasti. My jako pořadatelé uděláme vše, co je v našich silách.

Děkuji za pochopení a přeji Vám mnoho radosti při účasti na našem závodě.

                                                          Předseda organizačního výboru Daniel Smola

 

Homepage
Dětský závod!
předseda org. výboru:
Ing. Daniel Smola
+420 602 388 473
vino@lahofer.cz
Hlavní partneři
|
Partneři závodu
hledat
Jméno: *
P?íjmení: *
Datum narození (yyyy-MM-dd): *
Ulice, ?.p.:
Obec:*
PS?:
Zdravotní pojištovna: *
Email: *
Telefon: *
Název firemního týmu:
Název ženského týmu:
Klub:
Kategorie:
Vybraná tra?:
Opište kód
Položky ozna?ené hv?zdi?kou (*) jsou povinné
Název: *
Vložil: *
Opište kód
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné